DANI MUSIC

Photo by Joe Brenden .jpg

Norsk. Rundt 2004 startet jeg å spille gitar. Et par år etter startet jeg opp et eget band sammen med noen andre kalt Call For Riot, da The Zealots. Dette var som følge av at jeg hadde planer om å starte et revy elelr skole band for høyskolen Kristiania. Begge deler ble veldig velykket prosjekter. I 2009 spilte jeg på de aller største og mest populære scener i Norge med Call For Riot som gitarist, men jeg valgte å forsette alene som artist etter dette. Som solo artist, spilte jeg endel på åpne scener og hadde noen enkel konserter. Til og fikk noen gjeste opptreden med blant annet Frank Znort Quartet på Blå på søndager. Jeg har gitt ut noen sanger og EP fra denne perioden, som du kan lytte til nede. Jeg trapet ned med musikken siden 2017 til fordel for studier, jobb & familie, Jeg har funnet ut akademisk sett at jeg ikke er så veldig kunsterisk av meg som jeg trodde jeg var. Men at jeg lærte meg å spille mye pga. at jeg heller er veldig målbevisst og utforskende. Desverre har jeg måtte selge også en del utstyr jeg ikke brukte, men har planer om en dag ta opp tråden da jeg spiller i ny og ned hjemme. For det meste går det i barnesanger og etterlant låt på Spotify jeg prøver å lære. Du kan likevel høre litt av mine tidligere verk her, og setter pris på hva du synes.

 

Skal ikke se bort ifra jeg fikser konsert endag også!

English. Around 2004 I started playing guitar. A couple of years later, I started up my own band with some others called Call For Riot, then The Zealots. This was because I was planning to start a revue or school band for Kristiania College. Both were very successful projects.In 2009 I played on the biggest and most popular scenes in Norway with Call For Riot as guitarist, but I chose to continue alone as an artist after this. As a solo artist, I played some on open scenes and had some simple concerts. To and got some guest performances with, among others, Frank Znort Quartet on Blue on Sundays. I have released some songs and EP from this period that you can listen to down. I stepped down with the music since 2017 in favor of study, job & family, I have found out academically that I am not as very artistic as I thought I was. But that I learned to play a lot because of it. that I am rather very determined and exploratory. Unfortunately, I have had to sell some equipment I didn't use, but plan on one day to record the thread when I play in new and down home. For the most part, it goes into child songs and leaves song on Spotify I try to learn.


You can still hear some of my previous works here, and appreciate what you think. Shouldn't ignore the fact that I fix the concert sometime too!

Solo projekter / projects :
Call For Riot Prosjektet / Project:
Rockefeller!

Left: Daniel at Rockefeller. Right Daniel and Siv at John Dee. Under Music video for Call For Riot

Call For Riot hadde i min tid store ambisjoner og vi jobbet med øving et par ganger i uka. Og der jentene var meget flink til å få spille jobber Vi nådde høyt og ble populære der ute. Sjanger vi spilte på den tiden preget av Alternativ Rock band. Mange av de sangene som ble utgitt i Love At First Fight jobbet vi mye med tross i denne CDen spiller jeg ikke da jeg sluttet like før. Det ble noen blodige fingre ,og endel gitar strenger å bytte. Det var en veldig gøy periode. Senere har det utviklet seg til en mer grunge rocke band. Call For Riot spilte på mange kjente scener som John Dee, Rockefeller, Gamla, Skuret, Chateneuf osv.

Du kan høre mer av Call For Riot sin utgitte CD på Spotify. De spiller med jevne mellom rom konsert her og der, og det er et farlig bra live band verdt å få med seg: