top of page

Å Overleve ute. Fyr og Navigasjon (Del 2)

Klær, ly, fyr, navigasjon, mat og vann, er de viktigste elemetene for å kunne overleve uten å gamle eller ta unødvendige sjanser ut i naturen. Du er deg selv satt til overlevelse du må holde motet oppe hvis du er alene. Alt annet utstyr du eventuell har med deg i villmarken er bare et pluss. I denne posten tar vi for oss del 2 fyr og navigasjon og kommer vi med mer gode tips og taktikk for å overleve ute.


Fyr. Vanlighvis det første man gjør er å sørge for å sette igang bålet så fort som overhodet mulig. At du flyr frem og tilbake der du skjærer og henter greiner til ved å ly gjør at du holder deg i bevegelse for å unngå kulden, så når du først har fått igang bålet kan du da ta det litt med ro. Et bål vil ofte være avgjørende for å kunne overleve og av den grunn burde man alltid ha en lighter, fyrstikker vannpakket eller tennstift med på kroppen til enhver tid. Bål gir deg ikke bare varme med også gjør at du kan lage mat over det, koke vann og snø om vintern og du holder både mygg unna med røyk i tillegg til store rovdyr som ulv og bjørn da det er større sjans for å bli skremt vekk. Et stort bål med mye røyk gjør at i nødsituasjoner kan du signalisere andre som prøver å finne deg. Det finnes metoder som lage en bue av grein bøyd og knittet med tråd gjennom så surrer du en pinne mellom trådene og gnir den mot en tre overflate der det finnes litt bark. Det kan være krevende å få til det men å få ild er nødvendig og jeg ville ha brukt masse tid på å prøve å få det til et bål i et nødsituasjon. Har du lighter, tennstift eller fystikker slipper du dette og da bør du begynne hvordan man kan få til et bål på kort tid. En god huske regel er start smått, legg på stort etterhvert. Det som sånn regel er et godt start er bjørkenever (flater på siden av treet) gran- eller furunever og til og med tørr mose. Sett det under først, med mindre ikke det er våt da bør du sette en base med grønnegran for at det skal bli tørrere. Blåser det mye bør du grave et hull til bålet først. Deretter setter du over det mange små kvister. Så sørger du får å få fyr på never og så fort det ryker blåser du under fra siden. Da vil ilden utvikle seg. Legge på mer av små kvister og tinne never for å gjøre ilden større og etterhvert når det begynner å ta ordentlig fyr legger du på større kvister eller vedkubber, gjerne stablet som om du skulle leke pinneleken med en flamme i midten og større kvister langssiden og oppover. I norske vinter så er det også ekstra krevende å tenne bål, der ved kan ære fuktig, sørg for å finne ordentlig dødt tre, og helst stående. Unngå å kutte i naturen dersom du har mulighet ellers også. Da bevares ilden pga at du lager en kanal for oksygen slik at flammen brenner under og på de større vedkubbene. Enkelte telt og jervenduk tåler at du bruker primus og vedovner inne dette er en fordel hvis du har et telt og vil ha det ekstra varmt eller hvis du vil bli usynlig for hva det måtte være der ute. Et annet nyttig måte å tenne bål på er å bruke bil batteri og gnistre mellom + og - med startkabler.


Navigasjon. Å orientere seg ute er ikke så enkelt og selv den beste kan fort bli demotivert når man har mistet retningsansen. Her er det noen gullregler når du ikke har kart, kompass og GPS med deg. Solen står alltid opp i øst og går ned i vest. Midt på dagen altså 12-13 og solen står som regel i sør. Ellers så har du skygge metoden på en tre pinne som står opp ned på et flate sett merke der skyggen på pinnen er, vent 15 minutter og marker igjen Linjen mellom de merkene du satte er aksen mellom øst og vest, og nå vet du også hvor nord og sør er. Du kan også velge å gå nedover langs bekk eller elv da er det større sannsynlighet for at du møter opp på hytte eller vei etter forhåpenlighvis kort gåing. Maurtuer vender som regel også mot sør, finner du flere i samme retning da vet du hvor sør er. Det samme gjelder grana sine greiner. Ser du klar himmel om natta kan du prøve å finne nordstjerna langs Karlsvogna. Tips for å lære mer om stjerner, på en billig måte er å enten kjøpe et mobil app eller et plænisfære (stjernekart for 200,-). GPS finnes også i såkalte tur klokker som vist på bilde over, men disse har en forkortet batteri tid på 10 timer når fulladet, ellers så finner du disse til salgs for 4 lapper og over. Beste er uansett å ha kjennskap til området, eller ha analoge kart og kompass.

40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page