top of page

Flights tickets are booked and the planning continues

Updated: Apr 26, 2019


ENGLISH SCROLL DOWN. Så da er flybilletten bestilt og fikk det til en grei pris også. Tenkte at nå må det være rette tiden å få det til, fordi det å fly i Norge er ikke akkurat særlig billig. Jeg har også begynt med å planlegge ruten i mer detalj, og der det er noe som jeg må forsatt finne ut av før avreise. Jeg disponerer 14 dager, og om det blir en dag med hvile er spørs her og må nesten sees litt ann på veien. Tross jeg er fri mann i villmarken, må jeg nesten være litt rutinert uten å slite meg ut.


Dette blir likevel en eventyr og opplevelse for livet, så jeg håper på 14 dager med god stemning tross som den survivalist jeg er, forbreder jeg meg på den værste tenkte scenario. Alle tips taes godt imot, men ikke alle følges eller. Det er noen få ting jeg mangler og må ha til en slik ekspedisjon. Samtidig forsøker jeg å lese alt som er stoff om området og tidligere turer for å være mest mulig forbredt.


Jeg skulle gjerne ha skrevet ned om hver dag her for blogg eller dagbokens skyld, men jeg kommer nok til å skrive noen ord på bok der. Ellers blir jeg fullt opptatt med filmatisering, skaffe mat og dekke noen km hver dag der noen dager ser jeg blir tyngre eller lengre enn andre.


Det er også en separat side for eksepedisjonen her


Spennende! Følge med! 

So the flight ticket is booked and got it at a decent price too. Thought that now it must be the right time to get it done, because flying in Norway is not exactly cheap. I have also started planning the route in more detail and where there is something that I must still find out before leaving. I have 14 days available, and if there is a day of rest is asked here and must almost be seen a little ann on the road. Despite being a free man in the wilderness, I almost have to be a bit experienced and have things planned, to avoid a struggling trip.

This, however, may became an adventure and experience once in a life time, so I hope for 14 days with good mood, despite the survivalist I am, I have to plan for the worst thought scenario that could be a broken foot or similar. All tips are welcomed, but not all are followed! There are a few things I lack and must have for such an expedition. At the same time, I try to read everything that is material about the area and past trips to be as much as possible.

I would have liked to write down every day here for blog or diary sake, but I'll probably write some words on the book there. Otherwise, I am fully concerned with documenting everything, getting food and covering a few km every day where some days I see becoming heavier or longer than others.


There is a separate page for the trip here as well.

Exciting! Stay Tuned.

20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page